Proprietate intelectuala:

Continutul si designul www.shoporganic.ro, precum si orice alt material avand legatura cu acesta trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. prin orice alta modalitate (exemplu: articole, design, descriere produse si orice alte materiale), apartin Societatii si/sau colaboratorilor sai - acolo unde acest lucru este specificat in mod expres - (drept de autor) si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala.

Nu puteti utiliza, reproduce sau permite nimanui sa utilizeze sau sa reproduca materialele www.shoporganic.ro fara a detine o permisiune scrisa, prealabila din partea Societatii.
Nu puteti folosi cadre (frames in sensul limbajului HTML) sau tehnici de incadrare (framing techniques in sensul limbajului HTML) pentru marci, logo-uri, sau alte informatii protejate de legea copyrightului (inclusiv imagini, texte, interfete, formulare) ale www.shoporganic.ro fara a detine o permisiune scrisa, prealabila, din partea Societatii.

Este permisa crearea limitata, revocabila si neexclusiva a hiperlinkurilor catre pagina de index a www.shoporganic.ro, atata timp cat aceasta actiune nu prezinta serviciul www.shoporganic.ro intr-o lumina falsa, inselatoare, derogatorie sau ofensiva. Nu puteti folosi logo-ul firmei sau alte proprietati grafice sau marci ca parte a hyperlinkurilor fara a detine o permisiune scrisa, prealabila, din partea Societatii.